Plavise Portada

Empresa

PLAVISE es una societat fundada al 1979 per els viveristes mes importants de la zona . La seva finalitat es produir material de viver certificat amb garantia varietal i sanitària.

Instal·lacions

PLAVISE disposa de 2 camps de producció, situats a Caspe (10 Ha) i a Alguaire (20 Ha).

En aquests camps hi ha la planta base dels portaempelts i varietats de diferents especies de fruiters, de la qual sortirà la producció del material certificat.

També disposa d’un centre receptor amb càmares frigorífiques a Alguaire. L’objectiu es garantir una qüalitat òptima fins l’expedició d’aquest material i una correcta preparació d’aquest material per a la venda.

Enter street adress here. Or any other information you want.

    ADd a callout header here

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.